๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ ห้องผวจ.มุกดาหาร
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. นายหลี่ หมิงกัง กงสุลใ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
๑๒มี.ค.๕๙ เวลา ๐๕.๓๐น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มห. เป็นเป็นประธานเปิดโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ( สร้างฝายชะลอความชุมชื่น )ณ ภูผากูด อ.คำชะอี
๑๒มี.ค.๕๙ เวลา ๐๕.๓๐น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ. ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
บันทึกแจ้งเวียเส้นทางความก้าวหน้า(ระบบแท่ง)ให้พนักงานฯ
บันทึกแจ้งเวียเส้นทางความก้าวหน้า(ระบบแท่ง)ให้พนัก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
มอบวัสดุช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
มอบวัสดุช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
7วันอันตราย
7วันอันตราย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
งานป้องกัน กิจกรรมควบคุมไฟป่า
งานป้องกัน กิจกรรมควบคุมไฟป่า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศทดสอบ (26 พค.59)
ประกาศทดสอบ (26 พค.59) ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559
  ..................................
  เข้าสู่ระบบ
  เครือข่ายสุขภาพ
  จังหวัดมุกดาหาร
  สวนสมุนไพรพึ่งตนเอง
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์