คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลักสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(21 มิ.ย.59)
คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลักสำหรับการประเมินผลการปฏิบ ...
...
อ่านต่อ... 
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง(21 มิ.ย.59)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้อ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายของ อบต.โชคชัยประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายของ อบต.โชคชัยประจำปี 25 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2559(15 มิ.ย.2559)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2 ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) (27 ก.ค.59)
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดทำข้อตกลงการป ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558(26 ส.ค.58)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำป ...
...
อ่านต่อ... 
 
มอบวัสดุช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย
มอบวัสดุช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  เสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559
  ..................................
  เข้าสู่ระบบ
  เครือข่ายสุขภาพ
  จังหวัดมุกดาหาร
  สวนสมุนไพรพึ่งตนเอง
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์